[]

متخصص دندانپزشك – زيبایی


[] []

بستن فاصله‌ی دندان‌ها

دو راه درمان اصلي براي بستن فاصله هاي دنداني وجود دارد

اورتودنسي:

اگر شكل و آناتومي دندانها كاملا مناسب باشد و دندانها سالم و بدون پوسيدگی باشند و يا اينكه فاصله دندانها ازهم بيشتر از سه ميليمتر باشند. درمان انتخابي براي بستن فواصل دندانها اورتودنسي ميباشد .

لمينيت و كامپوزيت:
در مواردي كه دندانها نياز به اصلاحات ديگري از قبيل ترميم پوسيدگي یا تعيير آناتومي دندان داشته باشند،
و يا اينكه فاصله دندانها كم باشند و يا اندازه دندانها و فك با هم تطابق نداشته باشند. مثلا دندانهاي ريز نسبت به فك بزرگ، 
 در این صورت درمان انتخابي لمينيت ويا كامپوزيت خواهد بود.
كه در اين صورت فواصل دنداني با اندازه گيري هاي دقيق بين دندانها تقسيم ميشوند و با كامپوزيت يا لمينيت اين فاصله ها به طور مساوی پر ميشوند تا طرح نهايي لبخند كاملا همگن ايجاد شود.
دقت داشته باشيد كه بعد از بستن فاصله دندانها با هر روشي، بعد از پايان كار بين تمام دندانها امكان استفاده از نخ دندان به راحتي وجود دارد.


تصاویر

بزرگ نمایی
انجام کامپوزیت ده دندان فک بالا، رنگ طبیعی، بستن تمام فاصله‌ها و اصلاح طرح لبخند و فرم دادن به لبه دندان‌ها در یک جلسه، مراجعه کننده از مشهد
بزرگ نمایی
انجام کامپوزیت ده دندان فک بالا، رنگ صدفی، بستن تمام فاصله‌های بین دندان‌ها و اصلاح طرح لبخند در یک جلسه
بزرگ نمایی
انجام کامپوزیت ده دندان فک بالا، رنگ صدفی الترا، بستن تمام فاصله‌های بین دندان‌ها، اصلاح بی‌نظمی دندان‌ها و اصلاح طرح لبخند در یک جلسه
بزرگ نمایی
انجام کامپوزیت ده دندان فک بالا، رنگ صدفی الترا، بستن تمام فاصله‌های بین دندان‌ها و اصلاح طرح لبخند در یک جلسه
بزرگ نمایی
انجام کامپوزیت ده دندان فک بالا، رنگ بلیچ، بستن تمام فاصله‌های بین دندان‌ها، اصلاح اپن بایت (باز ماندن دندان‌های جلو هنگام جفت کردن فک) و اصلاح طرح لبخند در یک جلسه
بزرگ نمایی
انجام لمینیت سرامیکی دوازده دندان فک بالا و پایین، رنگ طبیعی، بستن تمام فاصله‌های بین دندان‌ها و اصلاح طرح لبخند
بزرگ نمایی
انجام کامپوزیت ده دندان فک بالا، رنگ طبیعی، بستن تمام فاصله‌های بین دندان‌ها و اصلاح طرح لبخند در یک جلسه
بزرگ نمایی
اصلاح فاصله ی دندانها


راه های تماس با دکتر واقفی

از طریق این فرم و یا شماره تلفن های مطب , تماس بگیرید. ضمنا در صورت نیاز به ویزیت رایگان, لطفا از منوی ویزیت آنلاین وارد شده و تصویر لبخند خود را طبق نمونه های این بخش به آدرس تلگرام t.me/drVaghefi   ارسال کنید.

 

همیشه شاد باشید