[]

متخصص دندانپزشك – زيبایی


[] []

اصلاح کامپوزیت ونییرهای ناقص

در بسياري موارد كامپوزيت ونيير هايي بدون اصول علمي و نازيبا و با كيفيت بسيار پايين انجام ميشود، كه اين ذهنيت را متبادر ميكند كه هميشه درمانهاي كامپوزيت نازيبا و داراي مشكلات خواهند بود. 
در حالي كه درمانهاي زيبايي اعم از كامپوزيت و لمينيت مانند تمام درمانهاي ديگر ، در صورتي كه بر مبناي اصول درست كار نشوند، دچار مشكلاتي اعم از عبور نكردن نخ دندان و ايجاد گير غذايي و بوي بد دهان خواهند شد. 
ولي در صورتي كه روند كار درمان به درستي انجام شود هيچ كدام از اين دست مسائل، ايجاد نخواهد. 
اگر بيمار به هر دليل ، قبلا درمان كامپوزيت يا لمينيت ناموفق انجام داده باشد ، به راحتي  با كامپوزيت ونيير هاي جديد قابل جايگزيني و اصلاح ميباشد.


تصاویرراه های تماس با دکتر واقفی

از طریق این فرم و یا شماره تلفن های مطب , تماس بگیرید. ضمنا در صورت نیاز به ویزیت رایگان, لطفا از منوی ویزیت آنلاین وارد شده و تصویر لبخند خود را طبق نمونه های این بخش به آدرس تلگرام t.me/drVaghefi   ارسال کنید.

 

همیشه شاد باشید